Widgets

Härunder har jag lagt upp ett par widgets mest för att testa. Ja, och så kan dom vara lite underhållande. Nån direkt praktisk funktion har dom inte, men jag behöver å andra sidan inte underhålla dom på nåt sätt.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>