Senator Al Franken

alAl Franken från bland annat Saturday Night Live har blivit senator! Rösträkningen var klar i januari, men hans motståndare Coleman har processat om att få behålla platsen. Nu har det blivit bestämt att Al blir en av Minnesotas två senatorer. Läs Als historia på hans site!
Undrar hur många i senaten som har fem Emmys…

About the Author

This is info about me. So far.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>