King of pop död

jackoMichael Jackson, 50, kollapsade på torsdagmorgonen och fördes med hjärtstillestånd till UCLA Medical Center, där han dog efter att ha legat i koma. Alla ingångar till sjukhuset är blockerade av säkerhetsvakter och ingen släpps in, inte ens anställda på sjukhuset. Hans hem i Bel Air är också isolerat av motorcykelpolis.

About the Author

This is info about me. So far.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>