Ta den blå vägen hem…

bluewayMan skulle tro att vi har hittat fans till Wilmer X, men så är icke fallet. Henk Hofstra har skapat en ganska ovanlig ‘urban art installation’ i staden Drachten i Holland, verket heter ‘Blue Road’, vilket blir ‘Blå Vägen’. Seaway blog kallar den ‘a river of paint’, vilket den naturligtvis åxå är.
I April 2007, blev ‘het Moleneind’, som gatan heter målad blå för att symbolisera vatten. Den är 1 km lång och 8 meter bred. Den återskapar ett vattendrag som fanns där vägen ligger nu. Texten ‘WATER IS LEVEN’ (Vatten är liv) är skrivet på den blå vägen.
Och, ja, Google earth har inte uppdaterat än…

About the Author

This is info about me. So far.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>