3D desktop!

bumptopEtt företag som heter BumpTop har lanserat deras nya visuella version av en dators skrivbord. Dom kombinerar utseendet och känslan av ett riktigt skrivbord med datorns. Man kan sortera sina filer som man gör IRL, stapla, bläddra, sätta på väggen osv. Läs och kola videon! Finns bara till windoze än så länge, men MAc och Linuxversioner är ‘in the works’.

About the Author

This is info about me. So far.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>