Testar iPod posting

Provar ett litet program på min iPod touch som gör att jag kan posta till reviret direkt från den. Mycket praktiskt. för att det skulle fungera fick jag uppdatera till senaste WordPress åxå, så det har jag gjort. Funderar på omdesign helt och hållet, men måste först kolla så att allt fungerar som det ska.

About the Author

This is info about me. So far.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>