Tidsmaskin, eller?

LHCSer en tidsmaskin ut såhär? Detta är världens största partikel accelerator, som blir färdig denna våren. Med 27 kilometers omkrets, 175 meter under jorden ligger CERNS Large Hadron Collider vid Geneve, men sträcker sig in i Frankrike också. Den ska kunna återskapa Big Bang och svarta hål! Många fakta och många bilder på Dark roasted blend. Läs också på Wiki.
Den har naturligtvis en egen websida.

About the Author

This is info about me. So far.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>