Image of the Week

Image of the WeekJag har fått en utmärkelse på RuntimeDNA: Image of the Week! Her saddest night heter bilden i fråga och är arrangerad i Poser, men ljussatt och renderad i Carrara Pro. Stick dit och titta på den! Tycker du om den eller nån av dom andra, kommentera!

About the Author

This is info about me. So far.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>